BEAUCERON KENNEL Z AJYSYT

        Vítejte na stránce beaucerons v sekci VYSVĚTLIVKY K TITULŮM

 

Ocenění,zadávaná na výstavách psů,se liší podle typu výstavy. Samozřejmě některé tituly jsou společné pro více druhů výstav a také "základní" známky jsou stejné pro všechny výstavy. 

V přehledu uvádím známku,v závorce zkratku a také barvu stužky,kterou pes získává.

 - velmi nadějný (VN) - žlutá stužka
 - nadějný (N) - bílá stužka
 - výborný (V) - modrá stužka
 - velmi dobrý (VD) - červená stužka
 - dobrý (D) - zelená stužka
 - dostatečný (dost.) - fialová stužka
 - nedostatečný

Vystavovaní jsou rozděleni do tříd.

 -tř. štěňat - 4-6 měsíců
 - tř. dorostu - 6-9 měsíců
 - tř. mladých - 9-18 měsíců
 - mezitřída - 15-24 měsíců
 - tř. otevřená - od 15 měsíců bez omezení
 - tř. pracovní - od 15 měsíců, pouze pro psy a feny s uznanou zkouškou z výkonu (otevírá se jen u některých plemen - služebních, loveckých..)
 - tř. vítězů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem, příp. titulem národní, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy (otevírá se na národních výstavách)
 - tř. šampionů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem
 - tř. veteránů - od 8 let neomezeně
   (Pouze u německých ovčáků se rozdělení tříd mírně liší.) 

V uvedených třídách se zadávají výše uvedené známky - pro tř. dorostu jsou to známky VN a N, pro ostatní třídy V až nedostatečná, navíc se zadává pořadí 4 nejlepších jedinců v každé třídě (pouze se známkou V nebo VD) a nejlepší jedinci z každé třídy mohou získat také tituly. 

Zde uvádím tituly, které jsou zadávány na tzv. vyšších výstavách:

 - tř. dorostu - na některých výstavách se nejlepšímu z jedinců ocených známkou VN zadává také Nejlepší dorost
 - tř. mladých - CAJC
 - mezitřída, tř. otevřená, pracovní, vítězů a šampionů - CAC, res.CAC
 - tř. veteránů - Nejhezčí veterán

    Další tituly jsou zadávány podle toho, o jaký druh výstavy se jedná.

 - Mezinárodní výstava psů - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB, BIG, BIS
 - Národní výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, NV, BOB, BIG, BIS
 - Klubová výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, KV, KVM
 - Speciální výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, VSV

 

Co tyto zkratky znamenají?

 CAJC

(CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) = Čekatelství šampionátu mladých země,kde se výstava koná;může být udělen mladému psovi a feně,kteří obdrží známku V1;oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOB

CAC

(CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) = Čekatelství titulu Šampion krásy té země,kde se výstava koná (označení tohoto čekatelství se může lišit podle země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené,pracovní, vítězů a šampionů, každému psovi a feně se známkou V1

 res.CAC

(reserve CAC– RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT)) může být zadán psovi a feně se známkou V2,pokud dosahují takových kvalit,že by jim rozhodčí udělil titul CAC,pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1 
 

 CACIB

(CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)  = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech,kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC 
 

res.CACIB

(reserve CACIB - RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CAC ze třídy,ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB

    Všechny tyto tituly jsou důležité pro získání tzv. kumulativních titulů.

 

NV = Národní vítěz
KV = Klubový vítěz
VSV = Vítěz speciální výstavy - zadává se na národní či klubové či speciální výstavě analogicky s titulem CACIB
BOB (BEST OF BRED) = Vítěz plemene,do soutěže o tento titul postupují pes a fena,kterým byl zadán titul CACIB (ev. NV, KV nebo VSV),oba CAJC a oba V1 ze tř. veteránů

    Zde končí tituly, o něž se ucházejí příslušníci stejného plemene.U všech titulů je velmi podstatné sousloví MŮŽE BÝT UDĚLEN - jejich udělení není nárokové, to znamená, že ne každý jedinec oceněný známkou V1 je získá.Tituly mají být udělovány pouze jedincům vysokých kvalit.

 - BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (pro každou z 9 skupin FCI) -      do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny
 - BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne - zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni BIG
 - BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD

 

Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů.

C.I.B (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) Mezinárodní šampion krásy.

Zkratka C.I.B se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl jako ICH – International Champion.

 MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI je nejvyšší titul,který může pes nebo fena získat.Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích.Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den. Plemena podřízena pracovní zkoušce ji musí mít složenou

C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION) Mezinárodní výstavní šampion,

             Pro získání titulu Mezinárodní výstavní šampion (C.I.E.) musí psi splnit následující podmínky:
             a) Získat 4 čekatelství CACIB ve třech rozdílných státech minimálně od tří
                 různých rozhodčích, bez ohledu na počet přihlášených psů.
             b) Mezi prvním a posledním CACIBem musí uplynout minimálně jeden rok a jeden den.

             Toto období je chápáno následovně: např. od 1.1.2009 do 1.1.2010.

   C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVEL) Mezinárodní šampion práce

 

Zde jsou pouze naše  české 

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců,nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě otevřené,pracovní,mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích.

ČESKÝ ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno 1. u plemen,která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu,dvojím získáním čekatelství CAC,z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky,jež musí být doloženo certifikátem;2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC,z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní,speciální nebo klubové výstavě. 

Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou rozhodčích.

ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION - pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP

Na závěr zbývá ještě se zmínit o tzv. nižších výstavách a titulech na nich zadávaných:

Oblastní výstava - zadávané tituly: 
- Vítěz třídy
- Oblastní vítěz (pes a fena zvlášť)

Krajská výstava - zadávané tituly: 
- Vítěz třídy
- Krajský vítěz (pes a fena zvlášť)

    I na těchto výstavách postupují nejúspěšnější jedinci z každého plemene do závěrečných soutěží,kde soutěží o např. o tituly Nejlepší mladý pes či fena, Nejlepší veterán a Vítěz krajské (oblastní) výstavy.Poslední jmenovaný je titul nejvyšší,o který soutěží všichni psi a feny s titulem Krajský (Oblastní) vítěz.

 

 
TOPlist

aktualizováno: 12.06.2018 15:14:48